ИМЕНОВАН ТРГ ВАСИЛИЈА ФИЛИПОВИЧА МАРГЕЛОВА У ПАНЧЕВУ